סִימַן קְרִיאָה,
בְּסִימַן כְּתִיבָה

דְּגָנִית שְׂניר

אודות התוכנית

מטרות התוכנית

  1. לזמן לתלמידים אשר סיימו את תהליך רכישת הקריאה, חומר לימודי בתחומי שיפור שטף קריאה והבנת-הנקרא.
  2. לימוד אסטרטגיות למידה בתחום כישורי שפה, חשיבה, הבעה בעל-פה ובכתב.
  3. לזמן לתלמידים פעילויות בתחום מיומנויות השפה, בדרך ייחודית ומושכלת.

החוברות "בסימן קריאה – בסימן כתיבה" מיועדות לקדם תלמידים בתחומי כישורי השפה, אוצר מלים, אסטרטגיות למידה, הבנת הנקרא, הבעה בכתב, פעילויות לשוניות ומוסכמות וכללי כתיבה, כל זאת בדרך של למידה פעילה וחווייתית, שהדגש בה על רכישת מאגר ידע שפתי מצטבר הנשען על אסטרטגיות של פיתוח תהליכי חשיבה וזיכרון.
הרציונאל לבחירת הטקסטים (הסוגות השונות), מבוסס על הגישה של "איך ללמוד", "איך להביע" בכתב ובעל-פה, "איך להכליל", "איך לסכם" וכו', לכן החוט המקשר בין הסיפורים, השירים וקטעי המידע הוא אסטרטגיות למידה ולא נושאים מובילים.
תלמידים שסיימו את תהליך רכישת הקריאה, ייחשפו בחוברות אלו לכל מיומנויות השפה הנדרשות: קריאה כתיבה, האזנה ודיבור, על כל מגוון ומדרג המיומנויות השפתיות אשר יצמיחו אותו או אותה להיות תלמידים בעלי משלב לשוני גבוה.