כֹּחַ לִקְרֹא

לְתַלְמִידֵי כִּתָּה א'

לפי תוכנית הלימודים - קריאה, כתיבה, שפה וחינוך לשוני

בתוכנית שבע חוברות ומדריך למורה

לדפדוף בחוברות ולרכישתן הקליקו על התמונות

102798-כח לקרוא א

כח לקרוא | חוברת א

הקניית כל העיצורים והתנועות קמץ, פתח, שווא

615976-כוח לקרוא ב 09

כח לקרוא | חוברת ב

הקניית כל העיצורים והתנועות קמץ, פתח, שווא

549487-כוח לקרוא ג 09

כח לקרוא | חוברת ג

הקניית תנועת החיריק

615977-כוח לקרוא ד 09

כח לקרוא | חוברת ד

הקניית תנועת החולם

102798-כח לקרוא א

כח לקרוא | חוברת ה

הקניית התנועות צירה, סגול

615979-כוח לקרוא ו 09

כח לקרוא | חוברת ו

הקניית התנועות שורוק, קובוץ

cd635059497829102991

כח לקרוא | חוברת ז

בקריאה ראשונה – מקראה עם עבודות לשליש האחרון

615980-כוח לקרוא מדריך 09

כח לקרוא | מדריך למורה

מדריך מפורט המלווה את התוכנית

אודות התכנית

התוכנית "כוח לקרוא" מקנה קריאה וכתיבה בדרכים ייחודיות. תהליכי הבנת הנקרא משולבים בתהליך הלמידה כחלק בלתי נפרד.
התוכנית מדגישה את מיומנויות הפענוח – דיוק בפענוח מילים, משפטים וטקסטים.
התוכנית בנויה באופן מובנה ומדורג ונותנת מענה לפיתוח ההטרוגניות, תוך התייחסות לקצב האישי של כל תלמיד ותלמידה.
הטקסטים לקוחים מעולמם של הילדים ומהווים גורם מזמן לפעילויות, שיחות ודיונים בכיתה.
התוכנית מגישה מגוון טקסטים ספרותיים איכותיים ממקורות ישראליים, יהודיים ואוניברסאליים, במטרה לטפח כשירות אוריינית.
התוכנית שמה דגש על פיתוח אוצר מילים, ועל טיפוח והעשרה של השפה הדבורה והכתובה.
הסדרה כוללת תוכנית ייחודית להקניית הכתיבה על ידי חשיפה לכללים ומוסכמות כתיבה.

התוכנית כוללת תקשוב.